Integritetspolicy

 

Vi på Sugarwaxing tar din integritet på största allvar. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder information om dig när du besöker vår webbplats, sugarwaxing.se.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Salong Stylish Sverige AB, org. nr. 559263-6137, Hantverkargatan 65, 112 31 Stockholm.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information som du själv lämnar till oss när du registrerar dig på vår webbplats eller när du kontaktar oss via e-post eller telefon. De personuppgifter som vi samlar in är:

  • E-postadress
  • Förnamn och efternamn
  • Telefonnummer

Varför samlar vi in denna information?

Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda dig en bättre användarupplevelse och för att kunna kontakta dig angående dina förfrågningar. Vi använder även denna information för att kunna utföra marknadsföringsaktiviteter.

Hur använder vi informationen?

Vi använder informationen som vi samlar in för följande ändamål:

  • För att behandla och besvara dina förfrågningar och frågor
  • För att skicka information till dig om våra produkter och tjänster
  • För att förbättra vår webbplats och våra tjänster
  • För att skicka marknadsföringsmaterial till dig

Hur länge sparar vi informationen?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller så länge som vi är skyldiga enligt lag.

Delar vi informationen med någon annan?

Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt överföra din information till någon annan utan ditt samtycke. Vi kan dock lämna ut din information till tredje parter om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller egendom.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till den information som vi har om dig och att begära att den rättas om den är felaktig. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. För att göra en sådan begäran, vänligen kontakta oss på [e-postadress].

GDPR

Vi följer alla tillämpliga krav enligt dataskyddsförordningen GDPR.

CCPA, CPRA, CalOPPA

Vi följer också alla tillämpliga krav enligt kalifornisk lagstiftning, inklusive CCPA, CPRA och CalOPPA.

Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Informationen som samlas in inkluderar antalet besökare, besökta sidor, klick och liknande uppgifter. Vi använder denna information för att förbättra vår webbplats och din användarupplevelse. Google Analytics använder cookies och annan liknande teknik för att samla in information om användning av webbplatsen. Du kan läsa mer om Google Analytics och hur de hanterar personuppgifter i deras sekretesspolicy.

Annonsnätverk

Vi använder Google Ads för att visa annonser på vår webbplats och för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Google Ads använder cookies och annan liknande teknik för att samla in information om din användning av vår webbplats och andra webbplatser. Du kan läsa mer om Google Ads och hur de hanterar personuppgifter i deras sekretesspolicy.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att ta del av eventuella uppdateringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på [e-postadress].

Senast uppdaterad: 16 Feb 2023

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer utanför EU/EES för att kunna utföra våra tjänster eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och rättssäkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, rättelse av eventuella felaktigheter, radering av personuppgifter och begränsning av behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter samt rätt till dataportabilitet. För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected]

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig lagstiftning har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet inom EU/EES.

Sammanfattning

Vi på Sugarwaxing tar din integritet på största allvar. Vi samlar in personuppgifter från dig när du registrerar dig på vår webbplats eller när du kontaktar oss via e-post eller telefon. Vi använder denna information för att kunna erbjuda dig en bättre användarupplevelse och för att kunna kontakta dig angående dina förfrågningar. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke och följer alla tillämpliga krav enligt dataskyddsförordningen GDPR, CCPA, CPRA och CalOPPA. Vi använder också Google Analytics och Google Ads på vår webbplats för att förbättra vår webbplats och marknadsföra våra produkter och tjänster. Om du har några frågor eller funderingar om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Integritets policy

Sugarwaxing  ©2017  -     Integritetspolicy    -    Web Design by LaithTech